Gryts Bygdegårdsförening

                     INFO BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN
Vi i Bygdegårdsföreningen (BGF) hade årsmöte 26 februari.
Vi i styrelsen har gjort en hel del renoveringar under 2022:
– Lägenheten totalrenoverad – parkeringen och entré planen schaktad och grusad. – anlagt en rosenrabatt nedanför parkeringen mot 212:an – nya skyltar på gaveln – renoverat ytterdörrar o målat trappräcken. – högtryckstvättat fönsterfoder o knutar som ska målas nu i vår. – renoverat lilla skylten nere vid 212:an o förberett den för belysning. Nu i jan/feb har vi renoverat: – lilla salen och gjort om det till café/mötesrum. – renoverat entré hallen, ledbelysning på båda entré planen schaktad o grusad. ledbelysning på båda ställen – gjort en säkerhets genomgång och energi besiktning. Vi fick D som är ganska bra för den stora o gamla byggnaden från 1934 och tillbyggnaden 1994. – renoverat vår ljud- o bildanläggning. – om vi får bidrag från Boverket skall vi byta vitvaror och måla i köket, måla stora salen, tillverka utemöbler och ev isolera ytterväggen i källare- ledbelysning i hela huset. Många renoveringar syftar till att göra gården mer energisnål och givetvis bli attraktivare för våra kunder.

VI VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL DE ENTREPRENÖRER SOM HAR HJÄLPT TILL OCH SPONSRAT OSS. – JÖRGEN MAGNUSSON – HANNA I HANDELSTRÄDGÅRDEN – NIKLAS ÖSTLUND – MANNE LUNDSTRÖM

                                                      ”GRYTS BYGDEGÅRD – DIN LOKAL!”
Gryts Bygdegårdsförening hyr ut lokaler till enskilda, föreningar och sammanslutningar för dop, släktmiddagar, barnkalas, bröllop, utställningar, föreningsmöten, kick-off för företaget, föreläsningar och minnesstunder. Mycket förmånliga priser.
Gryts Bygdegårdsförening finns nu på Facebook.
Historia runt Bygdegården https://bygdegardarna.se/gryt/om-bygdegarden/

Mats Edberg valdes till ny ordförande i Gryts Bygdegårdsförening på årsmötet 2021
Mats kom till Gryt 8 år gammal 1962 och har ett starkt intresse för bygden. Känner många Grytsbor, både gamla och nyinflyttade.
Mats har jobbat som yrkesofficer och som lärare fram till pensionen. Mats arbetar fortfarande på Vammarskolan en dag i veckan som mattelärare.
Välkommen Mats!

Kontakta oss på 070-544 07 60 eller stöd vår verksamhet för bygden, att bli medlem kostar 100:-/person och år.
Bankgiro 5863-4262 eller Swish till 123 04 11 983
Bygdegårdsföreningen har ca 123 medlemmar

Läs mer på hemsidan: http://www.bygdegardarna.se/gryt 

                       Styrelsen 2023-2024

Ordförande: Mats Edberg  073-4161607 mail: edberg.mats@hotmail.com
Vice ordf:  Thomas Stark
Sekr: Karin Cederqvist.
Kassör: Mats Rönneskog
Övriga ledamöter: Helena Jarstad, Ulf Larsson.

Ersättare: Anna Rönneskog, Niklas Hamström, Johan Gustafsson

Revisorer: Anders Carlsson, John Furenbäck.

Revisorssuppleanter: Johanna Gräslund, Ulf Jonsson.

Valberedning: Jenny Elander Ek

Hedersmedlem: Lars Nilsson.

Bokning av Bygdegården tel. 070-544 07 60, gärna kontakt per sms.


Bygdegården