Gryts Bygdegårdsförening

            ÅRSMÖTE I GRYTS BYGDEGÅRDSFÖRENING SÖNDAG 26 FEBRUARI kl. 14

                               ”GRYTS BYGDEGÅRD – DIN LOKAL!”
Gryts Bygdegårdsförening hyr ut lokaler till enskilda, föreningar och sammanslutningar för dop, släktmiddagar, barnkalas, bröllop, utställningar, föreningsmöten, kick-off för företaget, föreläsningar och minnesstunder. Mycket förmånliga priser.
Gryts Bygdegårdsförening finns nu på Facebook.
Historia runt Bygdegården https://bygdegardarna.se/gryt/om-bygdegarden/

Mats Edberg valdes till ny ordförande i Gryts Bygdegårdsförening på årsmötet 2021
Mats kom till Gryt 8 år gammal 1962 och har ett starkt intresse för bygden. Känner många Grytsbor, både gamla och nyinflyttade.
Mats har jobbat som yrkesofficer och som lärare fram till pensionen. Mats arbetar fortfarande på Vammarskolan en dag i veckan som mattelärare.
Välkommen Mats!

Kontakta oss på 070-544 07 60 eller stöd vår verksamhet för bygden, att bli medlem kostar 100:-/person och år.
Bankgiro 5863-4262 eller Swish till 123 041 1893.
Bygdegårdsföreningen har ca 123 medlemmar

Läs mer på hemsidan: http://www.bygdegardarna.se/gryt 

                       Styrelsen 2022-2023

Ordförande: Mats Edberg  073-4161607 mail: edberg.mats@hotmail.com
Vice ordf: Cia Lindkvist Stéen.
Sekr: Karin Cederqvist.
Kassör: Eric Elander Duque.
Övriga ledamöter: Thomas Stark, Ulf Larsson, Johan Gustafsson.

Ersättare: Anna Rönneskog, Niklas Hamström, Eric Elander Duque

Revisorer: Anders Carlsson, John Furenbäck.

Revisorssuppleanter: Johanna Gräslund, Ulf Jonsson.

Valberedning: Jenny Elander Ek

Hedersmedlem: Lars Nilsson.

Bokning av Bygdegården tel. 070-544 07 60, gärna kontakt per sms.

Bygdegården