Gryts Föreläsningsförening

                                        Vi värnar om det muntliga berättandet!
 Gryts Föreläsningsförening är en anrik förening sedan 1922 som anordnar 4 föreläsningar under hösten och 4 på våren. Utbudet är bl.a olika författare, konst, film och musik. Servering av kaffe med hembakat bröd!
Föreningens ambition är att erbjuda åtta föreläsningar under året.
För att ge studerande möjlighet att ta del av det muntliga berättandet bjuder vi in skolbarn, gymnasielever och högskolestuderande gratis till våra föreläsningar.

Vill Du stödja vår verksamhet? Bankgiro 244-9007
Vi finns på Facebook.com

                              Styrelsen  2023-2024
Ordförande:  Anna Rönneskog 0706 17 04 74
Vice ordförande: Magnus Höjer  0725 10 51 06
Kassör: Ingrid Magnusson 706 01 25 31
Sekreterare: Margareta Bergstrand
Ledamöter:  Ragnar Dahlberg och Mats Edberg
Suppleant:   Birgit Höjer, Bengt Lydersson  samt Helena Jarstad
Valberedning:  Marie Nilsson och Margareta Ljung
Revisor : Tomas Svensson och Stig Karlsson
Revisor supl: Bengt Jacobsson