Gryts Föreläsningsförening

                                        Vi värnar om det muntliga berättandet!
 Gryts Föreläsningsförening är en anrik förening sedan 1922 som anordnar 4 föreläsningar under hösten och 4 på våren. Utbudet är bl.a olika författare, konst, film och musik. Servering av kaffe med hembakat bröd!
Föreningens ambition är att erbjuda åtta föreläsningar under året.
För att ge studerande möjlighet att ta del av det muntliga berättandet bjuder vi in skolbarn, gymnasielever och högskolestuderande gratis till våra föreläsningar.

Vill Du stödja vår verksamhet? Bankgiro 244-9007
Vi finns på Facebook.com

                              Styrelsen  2022-2023
Ordförande:  Anna Rönneskog 0706 17 04 74
Kassör : Ingrid Magnusson 0123-40383
Sekreterare: Margareta Bergstrand
Ledamöter:   Magnus Höjer, Ragnar Dahlberg och Mats Edberg
Suppleant:   Birgit Höjer, Birgitta Steen sam Helena Jarstad
Valberedning:  Marie Nilsson och Margareta Ljung
Revisor : Tomas Svensson och Stig Karlsson
Revisor suppl: Bengt Jacobsspn