Gryts Idrottsförening

Blomman är Gryts IFs klubblokal
 • Gryts idrottsförening verkar för ett välmående och gott kamratskap i alla åldrar.
  Tonvikten ska i första hand vända sig till barn och ungdom, som energigivande samt ett gott kamratskap, och i en alkohol- och drogfri miljö. Givetvis arbetar vi även för den vuxna gruppen. Dessutom är vi övertygade om att detta kan vara startskottet för ungdomens framtida intresse inom idrott och föreningsliv på lite mer träning/tävlingsinriktade aktiviteter. Gryts IF startade 1925 som Evelundspojkarna, 1927  bildades Gryts IF.
  Idag bedrivs Gryts IF som friskvård för alla Grytsbor.
 • Bilder från Grytsloppet 2023
  Vinnare Jonas Bergström tid 17,52 (foto Carro och Barbro) •                            
                 Idrottsföreningens styrelse 2023-2024

Ordförande: Thomas Söderling                  0123-402 47
Sekreterare: Carin Söderling                      0123-402 47
Kassör:          Anders Carlsson                    0703-833883
Ledamöter:  Marie Lind- Eriksson, Mikael Magnusson,  Joakim Blomqvist,
Mats Hammenstig samt Bo Eriksson
Suppleanter: Mattias Andersson samt Angelika Kroon
Revisorer:  Lars Kratz och Frida Nilsson ersättare Magnus Ek
Valberedning: Mats Bergström och Hannah Dahlbom
                               Gryts IF har cirka 190 medlemmar

Bankgiro 829-3169 eller swish 123 481 76 15
Medlemsavgift per år 100:-/vuxen 50:-/barn  familj 200:-
Gymnastikavgift Från höstterminen 2023 250 kronor/termin
Uppge alltid ditt namn vid betalning
Aktiviteter
Onsdagar kl. 18.00  Ryggjympa
Ledare: Ove Kronstrand
Onsdagar kl. 19.00 Intensivgymnastik
Ledare: Carina Dahlsten/Agneta Karlsson
Söndagar kl. 18.00 Medeljympa 
Ledare: Carin Söderling

´

                              Utegympa med söndagsgruppen (foto NT)

                                   

Samling inför röjning av Östgötaleden 2020

                                 

  Skidans dag 2018

                                 

                                           

Gryts IF ansvarar även för
GrytsloppetMotionsspåret, Fotbollsplanen – och Naturisbanan vid Gryts skolan samt uppsättning av juldekoration vid ”gamla skolan” Gryts IF har även tillsyn av den del av Östgötaleden som sträcker sig från Fyrudden till Hosum, Deltar även på Gryts julmarknad med försäljning av grillkorv och glögg vid Blomman, ett litet hus som IF hyr av kyrkan.

                     IF iordningställde Östgötaleden mellan Ekön och Hosumif1if-3if-4

if2