Gryts Skärvårdsförening

     

Gryts Skärvårdsförening bildades 1993. Vi verkar för en långsiktig utveckling i Gryts Skärgård och engagerar oss i många frågor om kulturlandskapet, miljö, byggande, möjligheter till försörjning i skärgården, kommunikationer, kontakter med myndigheter osv. Vi driver och deltar i  olika skärvårdande projekt, informerar om god skärvård på möten, i skrift och visar på goda exempel.

PROGRAM 2023
15 Juli kl. 12 Fortsatt renovering av dansbanan på Kättilö och fest på kvällen kl. 18
21 Juli kl. 10 Grönsödagen med allmogesegling, lieslåtter och gärdsgårdsbygge
26 Juli kl.11.30 Kulturvandring på Harstena

Föreningen har 311 medlemmar.
Läs mer om oss, våra aktiviteter, våra skrifter och hur man blir medlem på www.skarvardsforening.se.

Skärvårdsdiplom 2020 och 2021:
Diplommotive

Läkaren Sten och sjuksköterskan Birgitta Lennquist i Harstena by tilldelas 2020 års skärvårdsdiplom. De har under många år på ideell basis tagit emot patienter i den läkarpraktik som de inrett i sitt båthus, sannolikt landets enda båthusmottagning.
Många är de skärvårdare, och även andra förbipasserande, som fått god medicinsk vård hos paret Lennquist. Härutöver har de under många år aktivt bidragit till Harstenas unika kulturvärden.

Anders Strand Gustafsson tilldelas 2021 års skärvårdsdiplom. Anders har sedan bildandet av Alsing och Alice Svenssons stiftelse 2008 vårdat den gamla skärgårdsfastigheten på Boquistudden i Fångö by och kostern Drott med det välkända ljudet från tändkulemotorn i den anda som Alsing önskade. Genom visningar av inte bara hemmanet utan även Fångö gruva, samt korttidsuthyrning och båtturer har han bidragit till att bevara och sprida kunskap om gammal skärgårdskultur i Gryt. 

Styrelse 2023-2024
Ordförande: Karsten Åström
Vice ordförande: Anna Gräslund
Sekreterare: Erik Fahlbeck
Kassör: Julia Gustafsson
Webmaster och redaktör:  Julia Gustafsson
Ledamot: Erik Heilborn och Jacob Wesström
Suppleanter: Kenneth Magnusson och Lotta Liliedahl

”Dit kråkflockarna flyger om kvällen, därifrån kommer vinden dagen därpå”
Ordspråk ur skärspråket Gryts Skärvårdsförening

Kuriosa: ”Grytsskankar, så kallades skärborna från Gryt av Sankt Anna bankar,
av Tryserums trattar av Ringarums vargar, men även av Roslagens kalvar.”

Håkan Skånman tidigare Ordförande i Gryts Skärvårdsförening

                                           
                                                          Dansbanan på Kättilö
Vid några tillfällen i somras bjöd Gryts Skärvårdsförening sina medlemmar, och andra intresserade, på fina tillfällen att dra på blåstället för att mycket handgripligt bidra till olika sorters upprustning i vår skärgård. Två aktiviteter gav möjlighet att också sprida färg i landskapet.
Under två dagar bidrog ca 25 personer per dag till upprustning av dansbanan på Kättilö. Mycket god uppslutning, mycket gott humör och mycket som blev gjort!

             

               

Gubbö Kupa  (Bilder Peter Schantz och Suzanne Lundvall)
Efter dialog med markägaren och inte minst Sjöfartsverket återgav vi Gubbö kupa dess svarta färg och röjde lite bland buskarna, för att göra riktmärket än tydligare från långt håll. Svart på blå botten, med vita inslag är ingen dålig vy!

Gubbö kupa omnämns för första gången

1644. Nuvarande sjömärke i form av ett ca. 4 meter högt stenkummel restes i juni 1826. Tidigare stod här en vårdkase (den ”riiskast” som omtalas 1644) och som olyckligt brann ned 1813 vid svedjande av ön. Kumlet står på en höjd av 30 m. över havet och härifrån har man en hänförande utsikt över nästan hela Gryts skärgård. Omkring 50 m. norr härom (X 6452935 Y 1567712) finns en byggnad, vilken uppfördes som signalstation år 1917.

         

   

Besök i Fyrudden av Briggen Tre Kronor 3 augusti 2018


Pelle Gräslund var en av de som stiftade Gryts  Skärvårdsförening, här får han sin doktorshatt 22 maj 2015 vid Filosofiska fakulteten vid Linköpings Universitet