Gryts Sockenförening

                            ÅRSMÖTE I GRYTS BYGDEGÅRD SÖNDAG 2 APRIL kl. 16.00

Sockenföreningen bildades 1972 för att bevaka Grytbornas intressen framförallt gentemot kommunen vid kommunsammanslagningen 1971. En styrelse som bestod av Anders Magnusson, Jan Svensson, Alsing Svensson, Gunilla Jansson, Britt Nilsson Paul Engman och Karl Bilfeldt. Föreningen fick snabbt 40 medlemmar och medlemsavgiften var 2 kronor.
  Idag kan man säga att vi är en remissinstans i många frågor som rör bygden samt att vi försöker vara en part i ett positivt utvecklingsarbete tillsammans med invånare, företag och Valdemarsviks kommun.
Gryts Sockenförening arbetar för att få fler att bosätta sig i Gryt, att det ska finnas boende och arbetstillfälle för den som vill uppleva den underbara miljö som vår skärgårdsbygd erbjuder. Vi kämpade för skolans överlevnad, för att människor ska kunna fortsätta ha sin inkomst ute på öarna. Vi arbetar med miljön och framför idéer till kommunen. Och vi arbetar tillsammans med alla föreningar, företagare och boende i Gryt för att Gryts ska utvecklas. 
Stöd Sockenföreningen genom att bli medlem, sätt in 50:- på bg 5056-5787
eller med swish 1232189934
                                                      Grytportalen www.gryt.se
                                                      mail: gryt@gryt.se

                                                      Lite nostalgi: Medlemskort från tidiga år

                         Gryts Sockenförenings Styrelse 2022-2023
Ordförande:
Cia Lindkvist Steen
Styrelsen:
Roine Andersson, v.ordf
Barbro Pettersson, sekreterare och redaktör
Anders Carlsson, kassör
Eva-Karin Pettersson
Jörgen Magnusson
Jan-Peder Daréus
Suppleant:
Johan Gustafsson
Erik Gräslund
Hedersmedlem Sivert Sahlström

PROJEKT SOM SOCKENFÖRENINGEN GENOMFÖRT OCH DRIVIT
 Gång och Cykelbanan Fyrudden-Snäckevarp 2009
 I ordningsställning av Stall plan (återvinningsstationen) 2015
 Fiber i Gryts tätort 2015-2016
 Kurvan 212 vid utfart en Ekön ”Lilians Kurva” 2009
 Kustdagarna 2017
 Vi har jobbat med att motverka stängningen av Gryts skola
 samt framtida ev. stängning av Åldersro
 Bygget av lekstugan vid förskolan i Gryt 2020 (bidrag 5 000 kr)
 Ny mack vid Lundbyvägen, invigd 9 juni 2018
 Satt upp sockenskylt vid gränsen till Valdemarsvik, vid väg 212
 Informerat Grytsborna om Gamlebofjärden
 Dialogmöte med politiker inför valet 2022
 En dag för barnen 12 november 2022 dans och maskerad
Grytsbladet delades ut 2000 ? till 2017.
Hemsidan Grytportalen
Hemsidan www.gryt.se

   
Sockenföreningen bygger en ny återvinningsstation i Gryt 2018
Styrelsen fixar Stallplan
Gryts socken börjar vid Karlskog
Design och idé Fredrik Gräslund