Din start i Gryts skärgård ~ Sidan drivs av Gryts Sockenförening

Gryts Sockenförening

Sockenföreningen bildades för att bevaka Grytbornas intressen framförallt gentemot kommunen vid kommunsammanslagningen 1972 . Idag kan man säga att vi är en remissinstans i många frågor som rör bygden samt att vi försöker vara en part i ett positivt utvecklingsarbete tillsammans med invånare, företag och Valdemarsviks kommun.
Gryts Sockenförening arbetar för att få fler att bosätta sig i Gryt, att det ska finnas boende och arbetstillfälle för den som vill uppleva den underbara miljö som vår skärgårdsbygd erbjuder. Vi kämpade för skolans överlevnad, för att människor ska kunna fortsätta ha sin inkomst ute på öarna. Vi arbetar med miljön och framför idéer till kommunen. Och vi arbetar tillsammans med alla föreningar, företagare och boende i Gryt för att Gryts ska utvecklas. 
Stöd Sockenföreningen genom att bli medlem, sätt in 50:- på bg 5056-5787
eller med swish 1232189934
                                              Grytportalen www.gryt.se
                                              mail: gryt@gryt.se

                                             Kontakt: webmaster@gryt.se

                         Gryts Sockenförenings Styrelse 2022-2023
Ordförande:
Cia Lindkvist Steen
Styrelsen:
Roine Andersson, v.ordf
Barbro Pettersson, sekreterare och redaktör
Anders Carlsson, kassör
Eva-Karin Pettersson
Jörgen Magnusson
Jan-Peder Daréus
Suppleant:
Johan Gustafsson
Erik Gräslund

PROJEKT SOM SOCKENFÖRENINGEN DRIVIT
Nya vepor till Grytsskylten vid Grytsinfarten
Bygget av lekstugan vid förskolan i Gryt 2020 (bidrag 5 000 kr)
 Gång och Cykelbanan Fyrudden-Snäckevarp
 I ordningsställning av Hamnplan (återvinningstationen)
 Fiber i Gryts tätort
 Kurvan 212/Ekön ”Lilians Kurva”
 Vi har jobbat med att motverka stängningen av Gryts skola
samt framtida ev. stängning av Åldersro
 Ny mack vid Lundbyvägen,  invigd 9 juni 2018
Satt upp sockenskylt vid gränsen till Valdemarsvik, vid väg 212

   
Sockenföreningen bygger en ny återvinningsstation i Gryt 2018
Styrelsen fixar Stallplan
Gryts socken börjar vid Karlskog
Design och idé Fredrik Gräslund