Karta över Gryt

Vandringsleden Fyrudden-EkönEköns karta

Ekön är ett lättillgängligt utflyktsmål. Här finns en campingplats för den som vill uppleva området och dess omgivningar under flera dagar. Här finns de bekvämligheter man kan önska sig blandat med ett klassiskt skärgårdslandskap. Eköns naturreservat är ett av få områden där man landvägen når den yttersta skärgården. Här får man utsikt mot det öppna havet med Häradsskärs fyr längst ut. Tallskog och badklippor. De glesa tallskogarna är den mest utmärkande naturmiljön på Ekön. På de kala hällmarkerna finns knappt någon jordmån för annan växtlighet att få fäste i men mellan hällmarkerna ligger små dalgångar där jordlagret är djupare. Med lite fantasi kan man se hur havet en gång trängde sig mellan hällmarkstopparna som var öar i en plottrig skärgård. De välslipade klipphällarna mot öppet hav fylls av solbadande turister och ortsbor under varma sommardagar.Här finns även en fin klapperstensstrand vilket inte är så vanligt i Gryts skärgård. Genom området finns en vandringsled och ett vindskydd för den som vill övernatta i naturen. Jättegrytor och skyttevärn Längs leden kan man uppleva välslipade ”jättegrytor” som skapats under istiden men även spår från områdets modernare historia. Här finns gamla skyttevärn som påminner om krigstider. Områdets flora och fauna är traditionellt för skärgården med goda viltstammar och där partier med mycket blommor i vindskyddade lägen besöks av olika fjärilsarter. Den högsta punkten i reservatet ligger cirka 30 meter över havet. Här finns ett utsiktstorn där besökaren kan ta del av.