Gubbö kupa omnämns för första gången 1644.(Koordinaten något osäker). Nuvarande sjömärke i form av ett ca. 4 meter högt stenkummel restes i juni 1826. Tidigare stod här en vårdkase (den ”riiskast” som omtalas 1644) och som olyckligt brann ned 1813 vid svedjande av ön. Kumlet står på en höjd av 30 m. över havet och härifrån har man en hänförande utsikt över nästan hela Gryts skärgård. Omkring 50 m. norr härom (X 6452935 Y 1567712) finns en byggnad, vilken uppfördes som signalstation år 1917.