Det är kommunen som ansvarar för cykelbanan mellan Gryts Mek & Motor fram till Snäckudden, därefter upphör cykelbanan och övergår som trottoar (gångbana) fram till affären i Fyrudden.
Trafikverket ansvarar för trottoaren/gångbanan.
De olika områdena ansvarar för snöplogning, sandning, slyröjning och sopning av sand.

Parkeringen vid Snäckudden är förhyrda platser från 1 juni till 31 augusti och hyrs genom Valdemarsviks kommun till de som har någon form av boende i skärgården. Övrig tid är inte parkering tillåten,
Dock parkering numrerade med 1 -12 tillhör Ämtö stugby.