För ungefär sex år sedan (20 september 2017) drabbades Gryt av ett förskräckligt oväder med regn och åska. På två timmar föll 140 mm, vilket orsakade översvämningar i centrala delar av Gryt. Skolans källare och flera fastigheter drabbades. Förskolan fick stängas och väg 212 fylldes av vattnet. Vattnet stod som fontäner ur brunnarna på skolgården.

2021 i januari, byttes dagvattenledningarna ut som då var av cement, på en sträcka från pumpstationen mot sjön och ut mot väg 212 – en sträcka på kanske 200 meter. Ledningarna var sedan 1940-talet och hade sprängts av trädrötter som expanderat. Träd togs bort och rötterna grävdes upp.
Nu byttes alla ledningar ut mot plastledningar.
Förhoppningsvis ska vi slippa översvämningar i framtiden så som vi drabbades 2017, då vattnet inte hade någonstans att ta vägen i icke fungerade ledningar.