I Gryts sorterar vi våra sopor med tanke om vår natur. Du som vill hjälpa till med det, så finns de gröna påsarna för sortering av matavfall innanför den året runt öppna toan vid sidan om Hamnkontoret. Detta avfall används sedan till Biobränsle. Påsarna kastas i samma container som vanliga hushållssopor.
Hjälp också till att sortera rätt med övriga sopor också.
Tack för att du bryr dig om Gryt och vår natur.
Detta är en service som vi i Skärgårdskompaniet tillhandahåller för Grytsborna och särskilt öborna. Påsarna är naturligtvis gratis.
Hamnvärden i Fyrudden