Nu är Gryts gamla bankhus, numera bostäder till salu. Ett av alla gamla hus i Gryt som alla har en historia.
Utdrag från Gryts Hembygdsförenings arkiv:
Byggår 1922
Ursprunglig ägare: Gryts Handelsförening
Byggmästare: August Eriksson
Renoverat 1996
Huset uppfördes som personalbostäder för anställda med familjer. Byggnaden inrymde också lokaler för en filial till Östergötlands Enskilda Bank. Valdemarsviks Sparbank kom senare att överta banklokalerna.
Denna bankrörelse lades ner hösten 2001.

https://www.hemnet.se/bostad/ovrigt-valdemarsviks-kommun-evelundsvagen-1-20407838#gallery