En stor motorbåt av typ Fairline 62 angör Fyruudens hamn 6 november. Hela Fyrudden är upplyst och välkomnande.