I Gryt finns ett Äldreboende med 12 platser; Åldersro, och inom Gryt finns också hemtjänsten. Nu söker vi personal som vill jobba med äldre människor i sommar. Man jobbar i team där alla hjälps åt och ser till att brukarna får hjälp efter sina behov.
För att jobba i hemtjänsten, krävs körkort eftersom brukarna bor på olika ställen inom Gryt. Man jobbar i deras hem. Läs mer och här gör man även ansökan.

Kontaktperson
Jessica Flyxén
Bemanningsenheten 0123-191 61
https://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=62BFC927-F411-4BB9-994D-09B8E30797E5&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a