Den planerade återvinningsstationen vid A-parkeringen blir inte av på grund av kommunens besparingar och ansträngda ekonomi
Man får fortsätta kasta sina förpackningar i Fyrudden eller på ÅVC i Valdemarsvik. De nya sorteringskärlen är planerade till 2025/2026.
Mer info kommer på kommunens hemsida.