Det var planerat att ÅV skulle hålla öppet varje lördag i sommar, men på grund av det ekonomiska läget kommer det inte att bli så. Det kommer som tidigare vara öppet lördagar jämna veckor med stängt udda veckor.

Öppettider
Måndag – Onsdag08.00-16.00
Torsdag08.00-18.00
Fredag08.00-13.00
Helgfria lördagar (jämna veckor)09.00-13.00
Söndagar, helgdagar, och aftnar stängt