2015 års Skärvårdare blev Per-Henrik Ångström

Varje år utses någon person till årets skärvårdare, för sin insats för en levande skärgård. Årets pris gick till Per-Henrik Ångström, Fångö, med motivationen:

 ”För ett engagerat, och föredömligt, skärvårdsarbete med jord- och skogsbruket på familjens hemman på Fångö. Samt för hans mångåriga deltagande i styrelsen och hans arbete under flera år som redaktör för Gryts-skanken”

IMG_03001