Frihuggning av ekar

Just nu pågår ett projekt som Valdemarsviks kommun och Länsstyrelsen i Östergötland driver, med att frihugga ekar och till viss mån en del gamla friska tallar ute på Ekön i Gryt. Det innebär att man tar bort träd och buskar runt ekarna som kan skada tillväxten och  för att öka det ljusinsläpp de behöver för att få in mera ljus i grenverket. På så sätt kan man få friska ekar att bli mycket gamla och vackra.

DSCF4980