Högtidligt överlämnade av Sandgärdet

Efter flera års återställningsarbete av Harstenas betesholme kunde Landshövding Elisabeth Nilsson på lördagen den 2:a Augusti överlämna den kanske främsta pärlan bland öar, Sandgärdet, till dess ägare.
Arbetet har finansierats framförallt av medel från Världsnaturfondens
(WWF) Skärvårdsfond samt en del EU-bidrag.
I närvaro av över 100 personer fick besökarna en beskrivning av det arbete som gjorts under flera år. Man har röjt och öppnat upp landskapet, släppt kor på bete, slagit och bärgat hö och byggt nya gärdsgårdar.
Professor Urban Emanuelsson höll ett mycket uppskattat föredrag om biologisk mångfald och menade att det man nu skapat är världsunikt och värt ett stort internationellt intresse. (text Håkan Skånman ordf. Gryts skärgårdsförening. Bilder Åsa Näsman

Tre

ettan

Två