Din start i Gryts skärgård ~ Sidan drivs av Gryts Sockenförening

Infarten mot Ekön klar

Tack vare stor påtryckning från Sockenföreningen har nu infarten från 212 mot Ekön breddats och asfalterats. Sockenföreningen har påpekat för Trafikverket att något måste göras innan en olycka händer, och nu är allt klart till den stora turistinvasionen kommer.

Ekövägen