John Pohlman föreläste i Bygdegården

En nästan fullsatt Bygdegård drog John Pohlman när han föreläste om TV-vädrets historia. Många anekdoter som fick publiken att skratta hela kvällen. Tack Gryts Föreläsningsförening för vårens många och allsidiga John och MagnusPohlmanföreläsningar