Skärvårdsföreningen besökte Änghäret

Skärvårdsföreningen inventerade Änghäret, en ö strax norr om Häradskär.

Många funderingar över vilket liv som funnits på ön för flera hundra år sedan, här finns rester av täppor, stenläggningar och grävda diken.  Idag betar ett 30–tal får på ön, och nu är det snart dags för fåren att få komma hem till fastlandet. Att få ombord de nu vilda fåren är väl inte det lättaste, men med en bal med halm och stängsling blir  det lite enklare

23