Grytsbladet 2010 Nr 1

 

 

Äntligen!

Waldemarsviks OstkustRegatta Del-av-de-38båtarna

Efter en lång vinter med hård kyla och mycket snö ända från december ända in i april, återvände ljuset och vi fick en efterlängtad vår. En vinter som kommer att gå till historien och gav oss ett samtalsämne att älska eller hata. Älskad av dem som fick ta fram skidor och skridskor ur förråden. Det var länge sedan man såg så många åka på isen den här vintern. Kanske hatad av dem som inte gillar kyla och snö, utan bara längtar till sommar och värme.

Och nu har vi bara långa sommardagar framför oss. Båten har putsats, sommarstugan och husvagnen städats och vi har tagit fram sommarkläderna ur garderoben igen.

Sommar betyder skollov och semester, vila och tid för att umgås med familj och vänner. Men också stress för att hinna med allt det där vi vill göra, som vi kanske inte hann förra sommaren. Nu ökar trafiken på vägen ut till Gryt igen och vi som bor och vistas här, ber alla som färdas på våra vägar att sänka farten, visa hänsyn till oss som bor här och se er omkring i vårt vackra landskap. Vi har en underbar fauna med många växtarter och alla sorters blommor. I landskapet har vi också många vilda djur som gärna söker sig till våra vägar, därför är det ytterst viktigt att man ser sig för och är beredd att det kanske dyker upp älg, rådjur, hjortar och vildsvin när man minst anar det.

Grytsbladet önskar alla en trevlig och skön lång sommar!

                                                              SOCKENFÖRENINGEN
I Sockenföreningens verksamhetsberättelse kan man läsa att Gryts Sockenförening har representerats vid Skärgårdsrådets aktiviteter och Fiskekonferensen i Valdemarsvik. Sockenföreningen stöttar fortsatt arbete med att utveckla Fyruddens hamn, att påverka utbyggnaden av gång och cykelbanor i Gryt hos Kommunen och Vägverket. Bl.a påpekar man att däcken vid kajen, som utgörs som skydd vid angöring, bör bytas ut och repareras. I hamnen kommer också att finnas tillgång till internet från sommaren 2010. Detta ingår i hamnavgiften. Sockenföreningens årsmöte hölls på Gryts Skärgårdspensionat, där bl.a Magnus Höjer berättade om sina många år på Sveriges Television och särskilt Östnytt.Sockenföreningen står också bakom utgivningen av Grytsbladet, som utges två gånger per år och trycks i c:a 600 exemplar. Grytsbladet har som mål är att den ska vara lättläst, ge information om det som hänt och det som ska hända i bygden. Vi presenterar också nya Grytsbor i Grytsbladet samt företagare och deras arbete.

                           Sockenföreningens hemsida www.grytportalen.se. Ta för vana att gå in där och se vad som händer i Gryt

HEMBYGDSFÖRENINGEN

Gryts Hembygdsförenings årsprogram 2010

Valborgsmässoaftonen på Björkudden samlade, trots det usla vädret, en trogen skara besökare som tillsammans firade in våren. Efter en sträng vinter, känns det extra viktigt att fira vårens ankomst. Anders Gustafsson höll årets tal till våren och sjöngs in av Hembygdskören under ledning av Lena Stenhammar-Dahlgren.

Vårvandringen gick av stapeln 15 maj, i år var Kättilö målet för ett stort antal personer. Här guidades vi runt av Per-Anders Boqvist samt av Mikaela Andersson, som bor på Kättilö med sin familj, och bedriver lantbruk här.

Sommarfesten på Björkudden 18 juli kl. 13.00

Årets tema är fiske och sommartalare är Magnus Höjer, kanske mer känd som reporter på Östnytt, men tillika Grytsbo. Musiken står Cover Boys för, här blir det skönsång men även ett stycke allsång. Syskonen Andersson är ett givet inslag naturligtvis. På sommarfesten kan man köpa lotter, korv eller försöka sig på att skjuta rätt i prick. Man kan också besöka smedjan och titta på när ”Smè-Erik” smider. Här kan man intaga en kopp kaffe med hembakat bröd. Och njuta av vårt vackra Björkudden.

Höstvandringen Snäckevarp runt 11 September

För den som vill veta lite mer om Snäckevarp och dess historia är detta ett ypperligt tillfälle att följa med på en guidad rundvandring. Samling vid Fyrtorp kl. 10.00.

Höststädningen på Björkudden 2 Oktober

Björkudden är ett av Gryts stoltheter, där man som besökare har rätt att vistas och njuta av den vackra natur som finns här. Men för att det ska vara välkomnade för alla, så krävs det att det sköts om. Därför ber vi alla som känner att denna plats ska förbli så fin och vacker som vi vill ha den, att komma och hjälpa oss i Hembygdsföreningen att räfsa löv, att klippa sly t.ex. Kom med i ett gäng som vill verka för Björkudden, ta med dig kaffekorgen, korv att grilla. Ta gärna med redskap såsom räfsa eller sekatör.

 Bröllop, släktträffar eller födelsedagar på Björkudden

Man kan få låna Björkudden om man vill ha en fest eller visa upp en vacker plats för sina gäster. Flera väljer Björkudden för att lova varandra evig kärlek. Man får gärna skänka Hembygdsföreningen ett bidrag som tack för att man uppskattar Björkudden.

Kravet är att man lämnar Björkudden som det var när man kom, att ta med sig skräp när man går därifrån och inte gör någon åverkan. Och att ev. ge ett bidrag.

FÖRELÄSNINGSFÖRENINGEN

Skonarna Linnea och Vega

070702 P0253 Gryt Segelskepp

Vårens föreläsningar inleddes med att Kerstin och Egil Bergström berättade och visade bilder från deras fantastiska och imponerande arbete med att renovera sina skonare, särskilt Vega som byggdes om från att ha varit ett riktigt vrak. Dessa skepp går nu i trafik på Östersjön och för den som vill prova på att segla vackert finns det möjlighet att få följa med på en tur. Vi kommer med all säkerhet att få se någon av dem i Fyrudden i sommar.

Läs mer på www.skonarenlinnea.se resp. www.skonarenvega.se

ADHD och Aspergers Syndrom

Vår nästa föreläsare var psykiatrikern och chefsöverläkaren Olle Hollertz som berättade för oss om ADHD och Aspergers Syndrom. Meningen var att öka förståelsen för att alla människor inte behöver vara lika och att man har rätt att vara annorlunda och bli accepterad för den man är. Handikappet som dessa s.k bokstavsmänniskor bär på drabbar ofta hela familjen, vänner och även det sociala hela livet för den drabbade. Handikappet är ofta livslångt, men kan lindras med medicinering och terapi, samt genom en bättre förståelse av samhället. Ett 60-tal åhörare deltog denna kväll. Med värme fick vi lära oss hur det är kan vara annorlunda men ändå inte. Olle Hollertz är en oerhört påläst, kunnig och lättförståelig ambassadör för den här problematiken.

 Som tredje arrangemang fick Marianne Wijk och Sune Pettersson äntra scenen och visa sin film om Kalle Bergströms familj. En skildring från hur det kan vara att leva i S:t Annas skärgård under alla årstider. Med kärleken till vår skärgård fick vi en inblick i deras vardag. Ljuvliga bilder med blommor och vackra skärgårdsvyer, små lamm som ingen kan motstå. Men även hårt arbete för att överleva. Den viktiga turistnäringen med guidade turer, som numera är en stor inkomstkälla för öborna.

Filmen om Kalle på Kallsö

Som tredje arrangemang fick Marianne Wijk och Sune Pettersson äntra scenen och visa sin film om Kalle Bergströms familj. En skildring från hur det kan vara att leva i S:t Annas skärgård under alla årstider. Med kärleken till vår skärgård fick vi en inblick i deras vardag.
Ljuvliga bilder med blommor och vackra skärgårdsvyer, små lamm som ingen kan motstå. Men även hårt arbete för att överleva. Den viktiga turistnäringen med guidade turer, som numera är en stor inkomstkälla för öborna.
 
 

Swing it, farsan blev Swing it, själva

Men en sjuk farsa, fick Erik Gruvebäck själv axla vårens sista förläsningen i Gryts Bygdegård. Detta gjorde han med bravur tillsammans med en publik som verkligen trivdes och sjöng med i de bekanta melodierna från 40-talet. Trots sin ungdom berättade Erik om krigsåren, om melodier, artister och filmer på ett fängslande sätt. Ni som missade den här kvällen, kommer att med all sannolikhet få se Erik igen, då med sin farsa Bengt.Men en sjuk farsa, fick Erik Gruvebäck själv axla vårens sista förläsningen i Gryts Bygdegård. Detta gjorde han med bravur tillsammans med en publik som verkligen trivdes och sjöng med i de bekanta melodierna från 40-talet. Trots sin ungdom berättade Erik om krigsåren, om melodier, artister och filmer på ett fängslande sätt. Ni som missade den här kvällen, kommer att med all sannolikhet få se Erik igen, då med sin farsa Bengt.

SKÄRVÅRDSFÖRENINGEN

Strandskyddets avsikt är att ge medborgarna tillgång till stränder för sitt friluftsliv samt att ge skydd för strändernas biologiska liv. Samtidigt innebär strandskyddet att privata ägares rätt inskränks. Privat äganderätt kontra Samhällets planeringsbehov. Samhällsintressenav detta slag är grundpelare i ett civiliserat samhälle. Det måste dockfinnas gränser för hur långt samhällsplanering får ingripa i den personliga friheten. Den privata äganderätten är en annan grundpelare. Utan rätt att behålla det man förvärvat finns ingen frihet. Utan fria och självständiga medborgare ingen stark demokrati och inget skapande och företagande som bildar grund för utveckling och allmänt välstånd. Men friheten får inte gå ut över andras mänskliga rättigheter. Motsatsparets båda delar är samhällsintressen. De är kompletterande, om de är i balans. Fallet med Gryts Varv illustrerar konflikten.

Strandskyddet kan hindra ett företagsprojekt och göra det omöjligt fören strandägare att disponera en del av sin ägda fastighet som han vill. Grannar och andra kan se lagstiftningen som ett skydd mot en störande privat exploatering. Vad är det grundläggande felet? Enligt min åsikt är det att samhället, då man fråntog strandägarna en del av deras äganderätt inte var beredd att ersätta ägaren för dennes förlust. Den samhällsnyttiga balansen upprätthölls ej.

Liknande balansmissar har lagstiftaren gjort flera gånger. Det började med konstruktionen av den s k ‘urgamla’ allemansrätten 1940. Nu har den en gång högst begränsade och personliga rätten att taga väg vidgats och lagts till grund för utomståendes ekonomiska exploatering av andras lagfarna fastigheter utan ersättning eller lov. Till strandskyddet och allemansrätten kom sedan införandet av fritt handredskapsfiske. Ägarna ersattes ej för rättsförlusten. Lagen tolkas nu så, att utomståendes kan exploatera andra ägares lagfarna fiskerätt för egen ekonomisk vinning utan ersättning till ägaren. Balansen mellan den enskildes och samhällets äganderätt har i alla tre exemplen rubbats i samma riktning. Det finns fler exempel. Frågan är om inte samhällsintresset av trygg, privat äganderätt skadats och därmed en av demokratins och välfärdens grunder?Givetvis skall gällande lag hållas och tillämpas efter bokstav och syfte. Men borde inte lagstiftaren stärka skyddet för både stränder och äganderätt?

Per Gräslund

Följ Pelle Gräslunds blogg i sin kamp att bevara vår skärgård som den är, att människor skall kunna bo och verka här. Att djuren skall värnas och naturen bevaras för framtiden, att vi ska vårade det arv vi fått till efterkommande generationer. www.arkipelag.se

Halv Åtta hos Mattias blev en lyckad tillställning

Efter inspiration från TV-programmet Halv åtta hos mig, inbjöds ett antal par att delta i ett arrangemang, där man lagar mat tillsammans i olika lag och bjuder varandra. Sju par antog på inbjudan och det var så många som kunde få vara med. Meningen var att de som deltog inte kände varandra så väl från början, skulle lära känna varandra bättre, samt att kunna samarbeta i köket. Tillsammans med Mattias på Gryts skärgårdspensionat sattes 3-rätters menyer ihop. Först ut var herrarna som bjöd damerna på en utsökt middag i slutet av januari. I mitten av mars var det damernas tur, därefter mixades lagen. Sammanlagt träffades vi fyra kvällar och vänskapen växte för varje gång. Samarbetet i köket var fantastiskt, där Mattias visade sig vara en suverän köksmästare och lärare. Vad sägs om laxpaté med pilgrimsmusslor, kalvytterfilé bräserad i tomatconcasé, halstrad hälleflundra med tryffelpotatismos, spanska afton med tappas, paella och sangria. Lyxiga desserter som spred en underbar känsla i gommen. Avslutningen med en femrättersmiddag bestående av bl.a. helstekt anka blev något man kommer att bära med sig. De som deltog kommer att bli vänner för lång tid framöver.
Många som hörde talas om det här, hade en önskan att få delta. Till hösten under oktober-november, kommer vi att dra igång en ny omgång och de som vill komma med i gänget anmäler sig till: grytsbladet@gryt.se Max antal 8 par.

                                            Gryts Handelsförening i ny skepnad
I oktober 1891 öppnade Lorentz Hagberg den legendariska Handelsföreningsbutiken i Gryts hjärta. Under årens lopp har verksamheten bedrivits av olika personer och vem minns inte den unika charken med sina fina tjocka fläskkotletter? Ett minne blott, men butikens historia kommer att leva länge. Butiken är idag nedlagd, tyvärr är konkurrensen om kunderna mycket hård i en liten bygd. Och man kan inte bara leva på sommargäster ett par månader om året. Mats Bergström och Angelica Kroon såg möjligheterna att skapa något nytt med den gamla handelsboden. Mats är dessutom en gammal Grytsbo, så valet var kanske inte så svårt att flytta hit med familjen. I familjen ingår numera även en liten dotter vid namn Selma. Husen är mycket nedgångna, och bara att röja upp allt skräp som samlats i vrårna behövdes en långtradare till för att forsla bort. Renoveringar och ombyggnader kräver tid, pengar och muskler. Tiden gör att man så här i början bara ska starta upp en verksamhet med glass, snabbmat och kaffeservering i den befintliga kiosken. Men efterhand tänker man renovera själva affären för att kunna hantera livsmedel av enklare slag. Man kommer också att kunna köpa lite tillbehör till bilen när man ändå tankar i byn. Bensinmacken Qstar ligger ju alldeles vid entrén. Mats kommer också att kunna ta emot bilar, i en närliggande verkstad, som behöver enklare reparationer.
Gryts Café och kiosk kommer att drivas året runt, vilket betyder en utökad service för oss Grytsbor som bor här permanent.

                                   Lagermans Handelsträdgård blomstrar för fullt
Det är lätt att förköpa sig när man kommer till Gunnar och Malin Lagermans blomstrande växthus här i Gryt, för man möts av ett bedårande hav av blommor i alla valörer. När detta skrivs, är vi i mitten av april, och redan är kommersen i gång av penséer och narcisser. Penséerna har man frösått här i växthuset, och har också kunnat styra upp med god jord och näring, så att blommorna blir rikliga och kraftiga.
Inne i själva växthuset blommar jordgubbsplantorna i långa rader och första veckan i maj kan man tänka sig att få provsmaka dem. Man förundras också över alla pelargoner som redan börjat blomma, från att blivit satta som sticklingar här. Det finns i princip hur många sorter och färger som helst, bara att välja om man nu kan det.

Lagermans är kända för sina tomater, men i år har man dragit ner på tomatodlingen. Tomater kräver stor omsorg och mycket arbete, och man vill i stället försöka sig på lite nya saker. Därför experimenterar man med att ta fram lite mer originella alternativ såsom auberginer, squash, purjolök och någon form av meloner! Meloner verkar mycket intressant.

I växthusen arbetar förutom Malin och Gunnar ytterligare en anställd året runt. Under sommarhalvåret är det mycket arbete och då har man ytterligare tillfälligt anställda för att se till att vi kunder blir nöjda och glada.

Gunnar som förra sommaren lade en stor tyngdpunkt på Stockholms Jazzfestival, står över detta arrangemang i år och ägnar sig helhjärtat det han brinner för, nämligen konsten att lyckas med att odla tomater och blommor, samt ovan nämnda nyheter.

                                                                          Matresan
29 maj arrangeras den kulinariska Matresan i Gryt hos Lagermans Handelsträdgård i samarbete med bl.a Mattias & Emma Laxvik på Gryts Skärgårdspensionat och Gryts Varv& Restaurang.. Här kan man prova på närodlade produkter, och det utlovas även en del jippo.

 

Prova på att måla akvarell i sommar! 

 

”Jungfru Lovis stuga” – en historia för sig

Blomman

När nya kommunhuset uppfördes, byggdes två gallerförsedda rum i källaren. Där förvarade man framför allt de som tagits av länsman för fylleri för att få nyktra till, men även andra som kanske behövde tänka över och sona sitt brott. Rummen finns fortfarande kvar, men används till lite behagligare sammanträffande.
Den lilla röda stugan bredvid Gryts gamla skola har en säregen historia som måste berättas. Eftersom jag är nyfiken på vad som funnits innanför dessa väggar, bad jag Sixten Magnusson berätta för mig. I Gryts kyrkby finns två gamla, men intressanta hus som är byggda på 1700-talet kvar i sitt ursprungliga skick. Det ena är ”Minnet” och det andra är det vi idag kallar Blomman, eller Jungfru Lovisa stuga (Lovis stuga på Grytmål). Vem Jungfru Lovis var och vad hon sysslade med är det ingen som vet, eller om det ens var hon som lät bygga stugan som består av ett rum och kök. Ålderdomshemmet eller på den tiden som kallades det för Fattigstugan, låg ungefär där Gryts gamla skola ligger idag. Skolan byggdes ungefär 1925, och fattighuset revs 1931 och de gamla flyttades till gamla Åldersro, som idag är den byggnaden Gryts Skärgårdspensionat som huserar. Jungfru Lovis stuga, som var försett med galler i fönsterrummet som ligger i väster, inhyste den tidens våldsamma, dementa eller sinnessvaga människor som inte kunde vistas med de övriga. De var således inlåsta och styrdes av en s.k. kommendora. Det var säkert tuffa tag innanför väggarna, och skolbarnen tyckte om att titta in genom fönstret, räcka ut tungan och till och med spotta mot de gamla.När fattigstugan revs, flyttade man även de våldsamma och dementa till Åldersro, de fick då bo i uthuset som senare blev likbod.Jungfru Lovis stuga blev sedan bostäder åt vanliga familjer och ända in på 60-talet bodde en familj bestående av en ensamstående mor med sina 4 barn. Sedan 1975 disponera Gryts Idrottsförening stugan som sin klubblokal. Det är kyrkan som äger huset. Gryts julmarknad har i alla år hållits vid Gryts gamla skola, och fram till 1925 hölls den framför Jungfru Lovis stuga. Tyvärr finns inte så mycket dokumenterat om huset, men historien talar lite för sig.

 

KA Wallenberg

En sen kväll slutet av mars blev vi varse att en båt närmade sig Fyruddens hamn i tjockisen i fullmånens sken. Vi blev nyfikna på vad detta var för båt och hur den skulle kunna besegra isen. Det visade sig att det var KA Wallenberg med sitt stålskrov, som lätt forcerade och bröt sönder isen. Efter ett inlägg på Grytportalen, blev jag kontaktat av ägaren Staffan Hamrén-Larsson och han skrev till mig följande:
 
 Hon stationerades som ny vid räddningsstationen på Örskär, 1960 flyttad till Öregrund. 1999 stationerad på Hasslö i Karlskrona skärgård, och efter en nära rekordlång tjänstgöring ( mer än ett halvt sekel! ) i Sjöräddningssällskapets tjänst pensionerades hon 2003, och har därefter hemmahamn i Breviksnäs, södra Gryt.
Hon var systerskepp till A.E. Appelberg som i många år tjänstgjorde vid Fyruddens Livräddningsstation under befäl av den legendariske räddningsskepparen Sören Söderstrand. Även K A Wallenberg tjänstgjorde under korta perioder vid Fyrudden som ’stand in’, när så behövdes. Det var således inte första gången som hon lade till I Fyruddens hamn förra veckan!
Bästa hälsningar  Staffan
 
                                                    Gryts Varv Hotell & Restaurang program i sommar

SPELNINGAR PÅ BRYGGAN:

26 Juni: Midsommardags Party, Dj & Band. Endast förköp, biljetter köps i restaurangen kontant. Begränsat antal, namnlista. Ålder 20 år

30 Juni: Musik Quiz med trubadur, Lennart Kåge

3 Juli: Jimmy & Jamarna

7 Juli: Musik Quiz med trubadur, Willy Landstedt

10 Juli: The Ballroom Trio

14 Juli: Musik Quiz med trubadur, Willy Landstedt

17 Juli: The Ballroom Band

21 Juli: Musik Quiz med trubadur, Lennart Kåge

28 Juli: Musik Quiz med trubadur, Willy Landstedt

31 Juli: The Ballroom Band

4 Augusti: Musik Quiz med trubadur, Juno

 

Restaurangen är öppet alla dagar under maj-juni, samt under trubaduraftnarna.

 

 

                                          Finnö fisk har fått en ny ägare
Marit Wallin och Uno Persson tog över det välkända fiskrökeriet Finnö Fisk strax innan jul 2009.
finnö fisk

 

– Vi kommer inte att förändra något, mer än att vi på sikt även ska kunna brygga öl här.
De har gått i en bra skola hos Lars-Åke Pettersson, så att vi konsumenter ska få den utsökt goda fisken även i fortsättningen.
Vi tackar Lars-Åke och Christina för att de byggde upp kanske Ostkustens bästa fiskrökeri och hälsar Marit och Uno välkomna att föra rökeriet vidare.
Finnö Fiskrökeri & Gårdsbryggeri