Grytsbladet 2016 nr 1

Mot nya mål

Här kan man läsa Grytsbladet på nätet. Gryts Föreningars årsprogram finns under resp. förening

svanar

Gryts skärgård är unik, men det vet väl de flesta redan. Annars skulle väl inte så många turister besöka oss varje sommar, och besökarna ökar från år till år. Hela Valdemarsviks kommun är unik, med sin vackra natur och som har den enda fjord på hela Ostkusten.

Antalet fast boende inom Gryt är idag ca 350 personer. Men om man räknar in alla sommarboende, eller de som bor i en fastighet här mer eller mindre är befolkningen ca 1000. Det finns de som bor här mer än halva tiden av året, men inte är skrivna i kommunen, det är dom vi vill ska skriva sig här.

För oss som bor permanent i Gryt, är turisterna och de sommarboende kanske det viktigaste vi har. Våra näringsidkare får ett uppsving varje sommar och det betyder att de kan bedriva sin verksamhet här året om. Vi vill värna om att man i första hand vänder sig till lokala hantverkare eller näringsidkare.

Vi har en vacker camping vid Ekön, med ett otroligt panorama rakt ut mot Östersjön. Hit åker folk för att njuta av sol och bad på de långa klipporna. Många husvagnsägare har sin husvagn uppställd på campingen året runt. Ekön är ett eldorado inte bara för vuxna, även barnen har tillgång till bad, lek och fiske här. Östgötaleden sträcker sig från Fyrudden ut mot Ekön, för att sedan fortsätta vidare mot Hosum osv. Den delen mellan Fyrudden och Ekön, är mycket vacker där den slingrar sig utmed vattnet. På vägen kan man besöka utkikstornet och skåda den vida utsikten ut mot havet vid Slånudden och här finns jättegrytor och ett vindskydd med eldplats.

Valdemarsviks kommun har tagit fram en ny översiktsplan för de olika tätorterna. Planen sträcker sig fram till år 2040. För Gryts del, finns det några intressanta områden där det planeras nya bostäder. Drottningsvik, Sandgärdet och Hummelvik. Prioritet för Gryt är avloppsfrågan. Ska nya bostäder byggas, måste avloppsfrågan lösas först. Nästa stora prioritet är väg 212. För 10 år sedan asfalterades vägen, den är fortfarande i gott skick. Men den håller inte måttet för den ökande trafiken under sommaren. Vägen är för smal för att målas mittlinje t.ex. Kommunen resonerar, att om vi ska satsa på turism och fastboende i Gryt så måste trafiken bli säkrare och snabbare. Alternativet är att man sänker hastigheten till 60 km, vilket inte är det vi kanske vill.

För övrigt kan vi nog vara överens om att det är i Valdemarsviks kärna som de flesta insatser behöver göras. Det är vi alla betjänta av. Att satsa på bostäder i Ringarum likaså, det gagnar hela kommunen om fler bygger och bor där. Om man tänker på skattepengar i alla fall. För Gryts del jobbar vi mot nya mål och vill vi något får vi ta tag i det själva. Tillsammans är vi starka.

IDROTTSFÖRENINGEN

Gryts IF bildades 1925. Som första ”idrottsplats” användes ett område vid ”Farmors ek”, vilket upplåtits till idrottsintresserade Grytsungdomar. Diskus, kula och spjut var det man främst utövade på 20-talet. Och boxning! Under början av 30-talet var det främst friidrott, orientering och skidåkning man ägnades sig åt. Grytsstafetten var ett årligt förekommande arrangemang. 1935 lades IF ned, för att återuppstå 1941 igen med samma idrottsgrenar som när man gjorde uppehållet. Många Grytsbor tävlade i orientering framgångsrikt, särskilt bröderna Sune, Bertil och Sixten Magnusson. 1940 startade Skidans dag av JUF. 1956 tog Gryts IF över den. Idag sysslar Gryts IF med gymnastik i första hand, 2014 sprangs det första 5 km långa Grytsloppet. Ett lopp som fick upphovet för att värna om att få folk att hitta till Gryt, loppet blev snabbt en succé och går av stapeln Påskdagen varje år. Vid första loppet 2014 deltog 80 personer som ökade till 118 är 2015 och i år hade vi 173 som sprang eller gick Grytsloppet.

Gryts IF sköter även elljusspåret, spolning av skridskois vid skolan. Elljusspåret är 2,2 km långt. IF försöker även att arrangera Skidans Dag, om det finns tillgång till snö. Man sköter även en del av Östgöta leden, genom att se till att den är ordentligt utmärkt och inte växer igen av sly. IF behöver hjälp att rensa sly utmed den 1,7 mil långa leden. Gryts IF har idag 225 medlemmar i alla åldrar.

                                       Grytsloppet 2016P1010705

Årets upplaga av Grytloppet, slog rekord igen med 173 personer som sprang, lunkade och gick. Vinnare av loppet blev Elias Arshi på tiden 17.51 och bästa tjej Elmina Saski på 20.19. Båda springer för Tjalve IK.

P1010692

Samrådsmöte inför ny översiktsplan

Inte så många, men hos de som närvarade på kommunens inbjudan för en information inför en ny översiktsplan var intresset stort. Kommunen gav bra information och många frågor fick svar.

Framtiden för utvecklingen i kommunen är ganska ljus, trots allt. Alla är nog överens om vikten ska läggas på centralorten. Men vi som bor i Gryt/Fyrudden finns med som en prioritet och då framför allt är det avloppsfrågan som måste ses över och vikten av att behålla nuvarande service. Gryt som bygd har blivit hårt åtgånget när man la ner skolan, en affär som bara är öppet några månader om året och nu senast bensinmacken som slår hårt mot de som driver företag i Gryt och tankat sina arbetsfordon där.

Väg 212 är prioriterat, den är alldeles för hårt trafikerad och behöver breddas. Idag håller den inte måttet för att man ska ha en målad mittlinje, den är för smal. Bredbandsutbyggnaden i Gryt, är en del av utvecklingen och vårt mål att även de som bor utanför tätort Gryt, ska få tillgång till bredband. Kollektivtrafiken till sjöss och land ska bibehållas som den är idag. Gryts skola är till salu, det viktiga för oss Grytsbor är att få behålla gymnastiksalen där det bedrivs friskvård och många som jympar där. Något som kommunen kommer att ta upp med den tilltänkte köparen. Mark för framtida bostäder ligger vid Drottningsvik, Sandgärdet och Hummelvik i Översiktsplanen.

BIBLIOTEKSFÖRENINGEN

Att läsa är att resa, ett enkelt och billigt sätt att förpassa sig till en mer spännande och intressant värld, eller bara att komma bort från vardagen ett tag. Vi åker när vi vill, stoppar när vi behagar, det är mycket att välja på och allt finns på Gryts bibliotek! Mitt eget läsintresse började mycket tidigt och kunde på allvar få sitt utlopp när jag som tolvåring började på realskolan i Karlskrona och då fick möjlighet att frekventera stadens bibliotek och där ta del av ett utbud som tycktes oändligt! Under de kommande arbetsåren gjorde ju tidsbristen att läsandet gick lite på sparlåga men när så pensionen inträffade tog det fart igen. När jag från hösten 1994 i stort sett blev permanent Grytsbo var det fullt utvecklat och jag upptäckte snabbt att Gryt hade ett litet men naggande gott bibliotek där jag då naturligtvis blev stamkund. Jag vet egentligen inte vad som orsakade att jag hösten 2000 tillfrågades om jag ville bli ledamot i Biblioteksföreningens styrelse men i varje fall så tackade jag ja efter sedvanlig konsultation med min Anna. Jag invaldes så vid årsmötet 2001 och blev i den konstituerade styrelsen, vice ordförande. Efter föreningens förste ordförande Alf Anderssons bortgång, 2003, valdes jag till ordförande 2004.

Dom gångna femton åren med Biblioteksföreningen har för mig varit mycket givande. Dom har först och främst medfört ett synnerligen trevligt och roligt samarbete med övriga styrelsemedlemmar och våra utlånare. Därtill kommer kontakten med våra ”kunder” som gör att man får träffa många trevliga och läsintresserade personer. De kontakter som knutits i samband med arrangerandet av våra författaraftnar har också varit intressanta och givande.

Slutligen vill jag betona hur viktigt det är att Gryt har sitt bibliotek och uppmanar alla grytsbor såväl åretruntboende som sommarboende att komma dit och låna och att bli stödjande medlemmar!!När jag nu slutar som ordförande vill jag tacka alla för de år som gått och önska min efterträdare och Gryts Biblioteksförening all lycka i fortsättningen. Och nu är det Håkan Sandell som svingar ordförandeklubban.

Årets författarafton onsdagen den 13 juli kl. 19.00 i Gryts Bygdegård. Författaren Gudrid Hansen och cellisten Ewa Fast gästar oss med sitt program ”Soarè i sommarkväll”!

Kurt Österström

   Fredrik Gräslund –ny ordförande i Sockenföreningenfredrik

Jag har varit stockholmare sen barnsben, men alltid med en halv fot i Gryts skärgård, på Grönsö, tidvis också Gräsmarö. Har oftast tillbringat långa somrar där, ibland utsträckt med arbete/praktik här, bl.a. som skogshuggare,   fiskare och båtmotorreparatör. Har jobbat som elektriker större delen av yrkeslivet, först på byggen och sen 15 år med egen firma. Har parallellt utvecklat firman till att även syssla med ljusdesign, nu även ljud i mindre omfattning. Jag flyttade ut permanent till ön för snart 5 år sedan. Det är Fredrik som byggt den välkomnande skylten till ”GRYT” och belysningen till Grytsskylten.

Sivert Sahlström—ny styrelsemedlem i Sockenföreningensivert

Det är med glädje vi fått Sivert att komma med i styrelsen för Sockenföreningen. Han är en drivande kraft och det är Sivert som ledat arbetet med försköningen av Stallplan inne i Gryt. Sivert är en fena på att skriva inlägg till kommunen och andra instanser. Sivert är född på Korsudden vid Ekön Han har arbetat inom försvaret i 35 år och återvänt och är nu fast boende i Gryt sedan snart 3 år tillsammans med sin fru. Är ordförande i Gryt-Ekön Vägsamfällighet.

Siverts mål: Ska försöka att påverka att de skattemedel vi betalar till kommunen återinvesteras i GRYT

 FÖRELÄSNINGSFÖRENINGEN

Bennie Åkerfeldt föreläste i februari på Gryts Bygdegård. Publiken fick en mycket ömsint berättelse om pojken som undrade varför han kallades ”tattare”, och när han som liten frågade sina föräldrar till råds så ville de inte prata om det.

– Men vad är ”tattare” undrade han, är vi från ett annat land?

– Nej vi är från Sverige svarade pappan korthugget, och vi heter resande.

Bennies farmor hade valt att vända sitt arv ryggen för allt hon och hennes familj fått utstå. När Bennie blev vuxen så bestämde han sig för att föra en resa i sitt ursprung och få svar på vilka resandefolket egentligen var. Den resan har nu varat i 10 år och Bennie har hunnit skriva fyra böcker i ämnet, rest runt i Sverige och Norge med föreställningen ”Resandeblod” och föreläst ett stort antal gånger.

Föreläsningen var mycket givande med historia från 1300-talet då romerna tvingades in i slaveri. Romer ägdes av rumänska staten, kloster och privatpersoner. Slavägarna fick göra vad de ville med sina slavar utom att döda dem. Romer såldes, köptes och gavs bort. Först efter 500 år började andra länder reagera på romernas situation i området. Slaveriet avskaffades först runt 1860. Men fortfarande råder en omfattande diskriminering av romer i Rumänien, de lever under förkastliga förhållanden oftast utan både el och vatten.

       Marie Dimpker kyrkomusiker m.m                                                             

marie (2)Rubriceringen ”Med musiken som följeslagare” höll mer än det lovade. Drygt 20 personer tog del av Maries resa genom musikutbildningar, härliga anekdoter från åren på Kungliga Operan och arbetet i Valdemarsvik. Marie sjöng för oss och avslutade med Händel. En mycket tacksam publik applåderade Marie.

Landshövdingen besökte Föreläsningsföreningen

Landshövding, Elisabet Nilsson, berättade om sin väg från företagsledare till landshövding och gav sin vision om framtidens Östergötland. Elisabeth är en väl rutinerad talare och bra förebild för vårt län. En mycket ödmjuk och påläst kvinna.

     Jimmy Adolfsson avslutade säsongens föreläsningar

En mycket imponerad publik om 25 personer fick ta del av ett livslångt kunnande om Sveriges dag- och nattfjärilar. Med enastående bilder, givetvis tagna av Jimmy själv, slussade han publiken genom stadierna ägg, larv, puppa och till fjärilens skönhet och liv. Förutom bilder visade Jimmy sina 14 fjärilslådor där så gott som varje svensk fjäril fanns representerad. En föreläsare som drog rejält över tiden till en andäktig publik.

Flitiga fingrar i Gryt

Dom jobbar i det tysta, de jobbar med flitiga fingrar och än lever det mästerliga hantverket kvar. De 10-tal damerna som träffas en gång i månaden för att sticka eller sy åt Gryts kyrkliga syförening. En förening som funnits i så många år så ingen minns hur länge. Kanske i mer än 50 år, då hette den Vångsten-Gryts Syförening, men för ca 10 år sedan blev det bara Gryts kyrkliga syförening.symöte

viola majken

Sista fredagen i november, hålls enligt gammal tradition, den kyrkliga syförening auktionen. Då säljs de hantverksalster som kommit till under de här träffarna, vackra dukar och en massa stickade saker. Materialet och arbetet bjuder deltagarna på och alla pengar går bl. a till kyrkans hjälpverksamhet. Vid varje symöte hålls också en liten andakt, idag av Karina Nahlbom. Och naturligtvis ingår kaffedrickande i ett symöte.

Och i Bygdegården pågår vävstuga…..

Man blir så glad att hantverket lever kvar, även om versamheten bedrivs i en källarlokal. Här sitter fem damer och väver, två förmiddagar i veckan sedan 22 år! halvdräll eller Daladräll, inte så många vet vad det är. Otal med mönster. Trasmattor, löpare och tabletter. Längsta tiden går åt att sätta varpen. Det har hunnit bli några meter under årens lopp. Och vad gör man av alla alster undrar jag. Man ger bort som presenter eller skänker till syföreningsauktionen bl.a .Väv Varpsättning ulla

Inga

 

Historien om Rinnanligan

Jag –Per-Johan Persson– som skriver detta är uppvuxen under 30- och 40-talen på Uppgården i byn Hosum och självklart har jag en hel del minnen från den tiden och här kommer ett av dem:

 Gryt blir elektrifierat!

Under första delen av 40-talet fick stora delar av Gryt elektrisk ström indragen. Tidigare hade det bara varit några få förunnat – bland annat hos oss. Arbetena utfördes till största delen av vana linjearbetare från olika delar av Sverige och de bodde inackorderade på olika ställen i Gryt. Tre av dem hemma hos oss i vårt då helt nybyggda hus – nybyggt efter en förödande brand, som också är en historia för mig och min familj.

 Norr möter Söder!

En av jobbarna hette Norr i efternamn och en söndag då de satt vid kaffebordet i Uppgården kom min fars goda vän skräddaren Söder på besök. Söder bodde i Gryt i backen upp till höger efter Orvars butik. Till ”pjäsen” hör att Söder var mycket känslig för anspelningar på hans efternamn. Söder tog i hand och presenterade sig med namnet Söder och när turen kom till Norr så svarade denne självklart Norr och då blev Söder så förbannad att han var på väg att slå till Norr. Men min far var snabb och avstyrde detta och efteråt blev de båda väderstrecken goda vänner och skrattade tillsammans åt sina otaliga upplevelser med sina namn.

Billigt blev dyrt!

Dragningen av huvudledningar svarade AEG för medans kostnaderna för indragningen i gårdar och hus låg på den enskilde till det pris som blev överenskommet med AEG. Två av jobbarna varav en av dem som bodde hos oss var inte av den hederliga typen. De uppsökte en av ägarna till en av de större gårdarna i Gryt och erbjöd att de under några helger skulle svara för indragningen i alla hus och då även för material till detta. Priset var självklart lägre än vad AEG ville ha. Omgående kom de två med ett lastbilslast med material som lades på planen utanför ladugården och ett antal tusenlappar bytte ägare. Säkerligen med en belåten min även hos bonden! Snart nog uppdagades dock att materialet var stulet från AEG:s stora lager för det pågående projektet och snabbt nog återgick det i AEG:s ägo. De två gynnarna var försvunna och kunde inte hittas av polisen. För bonden var det hela minst sagt retligt och dyrt eftersom han fick ta upp plånboken en gång till. Förståeligt nog blev det hela en berättansvärd historia för de som fick vetskap! Men om jag inte missminner mig så höll den legendariske fjärdingsmannen Sigurd Johansson en låg profil utåt – kommunalpamp som han redan då var! Om denne snälle företrädaren för polismakten i Gryt finns det självklart en hel del att berätta!

Straffet blev dock hårt åtminstone för den ene av tjuvarna!per.henrik

Någon gång – 1946 eller 1947 – fick jag i Stockholmstidningen, som vi hade i vår familj, se ett foto på flera som tillhört den hemska Rinnanligan och som dömts till döden i norska Trondheim för en lång rad mord på norska frihetskämpar under kriget. En av dem var enligt texten svensk och det var tveklöst ”vår inneboende och elinstallatörstjuv”. Jag har läst norska böcker om Rinnanligan och de var mest verksamma – eller rättare uttryckt dödligt verksamma – 1944 och ända fram till krigsslutet i maj 1945.  Man kunde förstå att mannen hade med pengar på fickan stuckit till Norge där han med sitt tydligen rymliga samvete anslutit sig till den med företrädesvis norrmän befolkade nazistanslutna Rinnanligan!

Text till fotot: På fotot på trappan till det helt nybyggda huset på Uppgården finns de tre linjearbetarna tillsammans med min familj: Morfar Johan och mormor Anna, far och mor Nils och Lisa samt min syster Bettan.

Skogsbruksdag vid Bygget lockade många

Trots en isande kall vind, men ändock med en blek februarisol, samlades många för att se hur det går till att köra timmer på gammalt och modernt sätt. Det var Grålle-klubben som anordnade skogsbruksdagen för första gången. Annars brukar man visa upp sig vid plöjning på lite olika ställen i kommunen.

P1010627En eller tjugofyra hästkrafter?

P1010624

Åsa ny styrelsemedlem i Gryts Bygdegårdsförening

 Jag heter Åsa Engström och är snart 30 år. Jag är gift med Henric Engström och vi har 2 fina pojkar Edvin och Milton. Vi driver ett jordbruk i Högved, med mjölkkor, men tyvärr går det över till köttdjur inom något år p.g.a mjölkpriset . Jag är en väldigt glad och positiv tjej som älskar djur och natur . Jag är konstnär på fritiden och brukar stå på Gryts julmarknad bland annat .Jag har en facebook grupp som heter Åsa Forsberg konstnär, det gick inte ändra till Engström då de var för många medlemmar i facebookgruppen , så jag har fortfarande mitt flicknamn kvar där.

Jag sysslar också med träning och har snart gått ner 30 kg sen februari förra året . Min familj är mitt största stöd och tillsammans är vi trygga och starka. Vi brinner för att hålla landsbygden vid liv och stödja lokala gårdar och butiker häromkring. Jag blev invald i styrelsen i Gryts Bygdeförening som ny ledamot vilket jag är mycket glad över. Ska bli roligt att vara med och medverka till att hålla bygden vid liv.

Projektet Fiber till Gryts tätort är nu inne i slutfasen

De flesta som beställt fiber/bredband till sin bostad i Gryts tätort har nu fått det installerat och klart, lagom till sommaren. 58% av alla hushåll, oavsett fast eller sommarboende kom med i projektet, vilket var över förväntan. Gryts Sockenförening drev projektet tillsammans med Telia och de olika områdesansvariga, samarbetet har varit mycket gott mellan entreprenörer, oss i projektet och alla som på något sätt varit involverade. Och för förståelsen över arbetsfordon, uppgrävda gator och förseningar på grund av tjäle. Nu jobbar Sockenföreningen vidare med att även de som bor utanför Gryts tätort ska få tillgång till fiber

                                                                       Nya Grytsbor

Vi, Elisabet Maddison och Kenneth Valund, bor numera permanent i vårt hus på Mörkebåsvägen i Snäckevarp. Huset har vi haft som fritidshus sedan 2011, men tog beslutet att flytta hit permanent under sommaren 2015. Lugnet, närheten till naturen och de härliga människor vi lärt känna här gjorde beslutet enkelt, vi trivs helt enkelt bäst här, på lagom avstånd från storstadens brus.

Kenneth är från Norrköping och arbetar som byggbas på Veidekke i Norge, och Elisabet är från Stockholm och har jobbat som chef i IT-branschen fram till våren 2015. Vi har varit särbos, sambos i Stockholm och i Norrköping, haft sommartorp i Katrineholm och utanför Norrköping, men nu äntligen så har vi bara ”ett kylskåp” att hålla reda på! Vi öppnade vår butik i Valdemarsvik i april 2015 – E&K Möbler AB – där vi säljer underhållsfria utemöbler tillverkade i 100% återvunnen plast! Dessa möbler tillverkas i Kanada, och vi köpte själva några av dessa möbler för några år sedan till vår uteplats, och när distributören i Sverige sökte återförsäljare så var betänktetiden kort – vi kör!  Stabila, UV-beständiga möbler i regnbågens alla färger som kan stå ute året runt – vi tänkte att detta måste ju fler än vi tycka om! Sagt och gjort, vi har nu kört en säsong i Valdemarsvik med ett fantastiskt gensvar och positiva omdömen och ser fram emot nästa säsong som vi drar igång sista helgen i april i butiken.

Mördarsnigeln har blivit ett problem -och har kommit för att stanna

Sedan ett antal år har den spanska skogssnigeln, i våra munnar kallad mördarsnigeln, ökat dramatiskt. Så mycket att det gett upphov till skador på våra trädgårdsväxter. Det är inte roligt att komma ut på morgonen och få se de växter man kanske satte dagen innan, nu bara finns små rester av. Många tips finns på hur man blir av med dem. En del dränker dem i salt, hett vatten, lockar dem i fälla med öl, klipper dem eller bara ”samlar” dem i en glasburk med lock. Många metoder finns om man är effektiv och dagligen går en ”runda” .

Det finns också en del fabrikat att köpa för att hålla dem borta, men de är oftast väldigt dyra. De förstörs också av regnet, och eftersom snigeln helst vill ha fuktigt och är som mest aktiv på kvällar och nätter blir denna metod ganska dyr i längden.

Jag kom på ett knep för att få ha mina späda växter i fred, genom att lägga enriskvistar runt växterna. De är vassa, därför skyr sniglarna mina växter. Och dessutom är enbarr vassa även när de vissnat ner

Mördarsnigeln är här för att stanna, den har inga fiender. Men om vi tillsammans försöker att förhindra spridningen, kan vi också få ha våra växter i fred.

Hur får man bort asfalts- och saltrester på bilen efter vintern?

Vintrar med saltade vägar tär på våra bilar, det märker man inte minst på våren, när det är dags att vårstäda bilen. Salt och sand drar upp asfalt som sätter sig hårt i lacken och är inte lätt att få bort. Bilen känns som ett sandpapper. Det blir alltid ett putsande så armarna värker när man använder olika medel. En del medel är dessutom skadliga för miljön.

Här är ett tips som fungerar på ett enkelt sätt. Använd vanlig Lysfotogen. Det räcker mer ett par deciliter till hela bilen. Tvätta bilen med varmt vatten och låt den torka lite, ta en mjuk svamp och doppa i lysfotogenet. Gör en sidan i taget, genom att lägga på ett tunt lager. Gå fram och tillbaka längs bilen, utan att lägga någon kraft på putsandet. Efter en stund lossnar asfalten och ytan känns slät igen. Tvätta bilen igen med schampo. Bilen blir blank och fin.

Och slutligen…………

Håll Stallplan fin

Denna sommar får vi hoppas att Du som använder återvinningsstationen på Stallplan bara använder behållarna till vad de är till för. Grovsopor lämnas inne på Valdemarsviks återvinningscentral. Det är inte tillåtet att ställa grovsopor eller hushållssopor på Stallplan. Är containrarna fulla får man heller inte ställa saker utanför. Man får snällt ta med sina soporna hem igen eller till Återvinningscentralen.

Vi vill inte ha det som på bilden en enda gång till.

Återvinningen i Valdemarsvik är öppen måndag, tisdag, onsdag, torsdag och lördag. Fredagar stängt.

Gryts Sockenförening ber att få önska alla läsare av Grytsbladet, besökare på Grytportalen, medlemmar och sponsorer En riktig skön och fin sommar i Gryts vackra skärgårdsbygd

kanot