Valdemarsviks kommun skickar ut sms när det sker driftstörningar t.ex när det gäller vatten och avlopp.
Det görs till de som har en fastighet här och som har anmält sig på kommunens hemsida.
https://www.valdemarsvik.se/kommun/vatten-avfall/vatten-och-avlopp/sms-tjanst/