Det är ont om toaletter inom Gryt. I hamnen i Fyrudden finns de enda offentliga. En finns på sidan av hamnkontoret och är öppet dygnet runt. Den är också handikappanpassad och städas dagligen.
Även en av toaletterna på norra kajen är numera öppen, men städas bara vissa dagar eftersom den egentligen ska vara stängd under vintern.
Detta för att utöka servicen enligt båtägares önskan.
Hamnvärden