Huvuddelen av arbetena är nu klara och kan användas. Kvarstående är ytterligare några blomlådor från AME och uppdatering av informationsskyltarna. Plantering av buskar och blomster kommer att ske först till våren när vädret tillåter och då ser vi det färdiga resultatet. Torgförsäljning får ske på avsedd yta utan polistillstånd. Parkering är möjlig på NV sidan av planen som vanligt samt även i anslutning till boule banorna, ett tips exempelvis vid julmarknaden 2/12. Vi Grytsbor vill tacka Sarah Åkerblom som har varit sammanhållande och drivande från kommunen och Sparbanken som stor sponsor