På Gryts Hembygdsförening årsmöte lämnade avgående ordförande Erik Lundberg över klubban till Magnus Ek.
Erik har suttit ordförande i 12 år, och tyckte nu att det var dags att lämna över till nästa generation.
Vi tackar Erik för det arbete han gjort för föreningen och hälsar Magnus välkommen.