Grytsbladet Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

Tillbaka

GRYTSBLADET

Tidningen utges i samarbete med föreningslivet i Gryt

Ordföranden har ordet

I Gryt finns många föreningar och de flesta av oss är väl medlemmar i en eller flera. Det är lätt att det blir så, både av intresse– och av lojalitetsskäl. När jag tillfrågades om jag ville bli ordförande i Sockenföreningen igen, var den allra första frågan jag ställde mig om föreningen verkligen behövs. För var finns medlemsnyttan?

Svaret på den frågan var för mig ganska enkelt för om föreningen inte fanns skulle det heller inte finnas någon opolitisk samtalspartner och instans, som kan företräda Grytsbornas samlade intressen i det utvecklingsarbete som pågår runt omkring oss. Visserligen bildades föreningen för att bevaka våra intressen i den nya Valdemarsviks kommun och det består, men sedan dess har mycket hänt och uppdraget har vidgats till att omfatta intressefrågor betydligt utanför kommungränserna.

Att föreningen behövs som samtalspartner och pådrivare torde landshövdingens upprepade besök vittna om!
Att vi behöver bli fler permanentboende i Gryt har sagts många gånger förr men tål att upprepas. Demografikurvan talar sitt tydliga språk dvs att vi måste få folk att flytta hit då det är föga troligt att barnafödandet skulle ta fart i någon nämnvärd omfattning med nuvarande befolknings- och åldersstruktur. Vad gör då Gryt till en inflyttningsort? Med risk för att vara hemmablind skulle man kunna uttrycka det så här:

Gryt har
· Engagerade människor
· Ett rikt föreningsliv
· Unik skärgårdsmiljö
· En liten men bra skola
· Närhet till universitet och högskola
· Korta beslutsvägar i en liten kommun
· Viljan att överleva och utvecklas
· Tomter och mark i attraktiva lägen

 

Gryt behöver
· Ännu flera idérika människor
· Flera aktiva företag och jobb inom närhåll
· Behålla och utveckla samhällsservicen
· Bättre vägar och kommunikationer

Kan vi dessutom samarbeta för att bidra till positiva helhetslösningar utan att först fråga oss om detta verkligen är min uppgift, så torde mycket vara vunnet. Och tänk om vi dessutom skulle få bort vindfällor, nedrasade staket och skyltar, bilvrak mm i byn och utefter vägarna , ja, tänk om! En uppsnyggning i största allmänhet skulle göra mycket!

Att vi var och en på eget håll och även vi tillsammans kan bidra till att göra Gryt till en bättre plats att bo och arbeta på är sant, särskilt med tanke på de goda förutsättningar vi har. Det gäller bara att ta vara på dessa. Men vi behöver synas och höras för att tala om för alla andra som inte vet! Kanske behöver vi lite jippon och andra utåtriktade insatser som hjälpmedel i kommunikationen med omvärlden?

Långt ifrån jippon är mina två egna favoritprojekt. Det ena är ishotellet i Jukkasjärvi som på några få år blivit omtalat och efterfrågat av människor över hela världen. Ett strålande exempel på vad entreprenörskap kan åstadkomma och hur information och marknadsföring med teknikens hjälp sprids blixtsnabbt. Det andra är biblioteksföreningen i Gryt som tog saken i egna händer och byggde upp en egen verksamhet efter hårdhänt kommunal besparing. Också detta ett strålande exempel på vad människor i samarbete kan åstadkomma när man sluter sig samman och på frivillig basis tillfredställer medborgarnas behov. Bägge goda exempel i tider då arbetslösheten är alarmerande hög och nedläggningsbesluten står som spön i backen.

Till sist ett par ord om pågående och tilltänkta byggnationer i Gryt. Om det räckte med att önska eller att någon myndighet styrde och beslutade om var, hur och när det skulle byggas så skulle vi ju vara ganska nära det system som nyss nedmonterats på andra sidan Östersjön. Och det vill vi väl inte ha?

Mångfald bygger ju på att människor tycker olika men också på att mångfalden tilltalar tillräckligt många människor. Smaken är ju som bekant delad och alla har inte samma utgångspunkt för sitt tyckande. Kanske är det lite tidigt att döma ut bebyggelsen i Fyrudden som ”sprängstensplanering, konventionellt och halvdant”. Att vidare ställa den tilltänkta golfbyn mot bebyggelse i Gryts Kyrkby är inte relevant, då golfbanan behöver utveckla verksamheten för att attrahera nya spelare. Konkurrens råder även mellan golfbanor och spelarna avgör själva var de vill spela.

Golfbanan är en tillgång för Gryt och om vederbörande initiativtagare tror sig kunna genomföra det här projektet utan kostnader för kommunen så borde det väl vara välkommet. Det kan väl vara på sin plats att påpeka att projektet i en första etapp omfattar 20 och inte 200 hus.

I Kyrkbyn finns också byggplaner vilket också är välkommet. Vad det blir av detta får framtiden utvisa, men att havsnära boende med en unik skärgård inpå knutarna attraherar människor är klart. Det skulle vara välkommet för skolan och affärerna så att deras existens kunde vila på säkrare grund. Och visst skulle det vara roligt med människor i husen och ljus i fönstren även under den mörka årstiden.

Vid Pennan Stig Karlsson Ordförande

 

Redaktör’ns rader
Ja, mina ”önskemål” i höstas om en vinter med snö infriades ju, även om det var en nog så mild period innan dess. Våren är kall, men jag har beställt en bra sommar! Får se om han kommer ihåg det, han som bestämmer...

Det ser ut att börja hända saker med Häradskärsfrågan. Låt oss nu hoppas att det blir en bra lösning för alla. Jag har ju under många år sagt att det häftigaste äventyret jag kan tänka mig, skulle vara att få tillbringa ett eller två stormdygn därute. Då kanske man kan få en föreställning om under vilka villkor man levde förr på öarna.
Bildtävlingen i förra numret blev ingen hit precis. Ett enda svar kom in! Var det för svårt eller bara inte kul? Kanske ingen bra idé alls, eller?

Affärerna i Gryt behövs! Det är inte bara ett ställe att handla mjölk och potatis på, utan har en stor social funktion att fylla. Däri ligger fördelen med lanthandeln. Det är viktigt att få utbyta några ord med handlar’n eller andra Grytsbor också! Inte bara för att få ”senaste nytt”, men den biten har ju också sin funktion att fylla.

Ha en ny härlig sommar! Det ska vi!
Gunnel Adolfsson Lundgren

 

Artiklar publicerade i Grytsbladet nr1 2005

2005-05-22: Avgående ordföranden har ordet : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Träpiren på Häradskär - igen : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Skärgårdsbutiken i Gryt finns Nära Dej : Läs berättelsen här:
2005-05-22: Att vara ung familj i Gryt : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Vad gör folk i Gryt? : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Projekt bevarande av Häradskär, lots- och fyrplats : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Framtida förvaltningen av Häradskär : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Gryts Hembygdsföreningen : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Gryts Skärvårdsförening : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Atlantsegling del 2 : Läs berättelsen här.
 

Gryts Sockenförening


©  Gryt Portalen All rights reserved 2014