Grytsbladet Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

Avgående ordföranden har ordet.


Jens avgående ordföranden har ordet.

Först ett litet utdrag från verksamhetsberättelsen.
Styrelsen har under året haft 6 styrelsemöten förutom årsmötet. Grytsbladet har föreningen med framförallt Gunnel Adolfsson Lundgren i spetsen lyckats åstadkomma.
Den 26 augusti hade vi besök av landshövding Björn Eriksson som ville informera sig om vilka frågor föreningen jobbade med, samt hur vi tyckte utvecklingen var i bygden.

Föreningen har genom framför allt ordföranden varit med och ventilerat frågor angående det återkommande ämnet brandvärnet och vilken funktion detta skall ha i framtiden. Frågan om den eventuella golfbyn har vi också deltagit i och där vi i grunden ställer oss positiva till en bebyggelse men gärna skulle se att det byggs närmare det gamla centrumet i Gryt och att det får en prägel av åretruntbebyggelse.

Sockenföreningen har under året deltagit i två möten angående ombyggnation /omdisponering av kyrkans lokaler i Gryt där vi påtalat vikten av att behålla möjligheter för boende i bykärnan med gångavstånd till affären, men där vi kan konstatera att bygden inte fått gehör för sina synpunkter.
Föreningen har varit delaktiga i diskussionerna kring Häradskär, men vet ej i skrivande stund hur det kommer att utvecklas. Ett nytt möte är satt till 18 april.

Landsbygdens dag har även under detta år genomförts tillsammans med bl.a affären, Röda Korset samt Biblioteksföreningen.
Hemsidan har Rolf Kokkonen även detta år lagt mycket energi på, som har gett resultatet att antalet besökare har stigit till 100-130 stycken per dag och som är en jättestor möjlighet att sprida information både inom och utom bygden.
Runar har representerat föreningen på Länstyrelsen, där ett 50 tal bygdeföreningar samlats under temat ”Lokalt utvecklingsarbete ” .
Föreningen har även i år deltagit i julmarknaden 4 dec.

Föreningen har haft ett antal kontakter med Vägverket för att förvissa sig om att det blir en ny beläggning till sommaren vilket man också har fått bekräftat.
Då kommunen inte visar något större intresse för någon utveckling i den här delen av kommunen så faller det mer och mer på mindre organisationer, såsom sockenföreningen att driva allt fler frågor och vi får därför en allt viktigare roll i framtiden.

För att ge lite av min mening om vad sockenföreningen skulle kunna ha för roll i framtiden skulle det kunna se ut så här:
Styrning av skötseln på grönyteområden, badplatser osv, men genom driftbidrag från kommunen.
Fortsatt marknadsföring genom www.gryt.se som blir ett allt viktigare reklamplank för Gryt och dessutom ett bra medel att sprida information för sockeninvånare.
Försöka ta initiativ till byggnationer som gör att fler kan flytta hit och därmed öka underlaget för butiker, skola mm.

Sammanhållande länk mellan föreningarna i Gryt
Fortsätta vara en remissinstans till kommunen
MEN TILL DETTA BEHÖVS FLER ENGAGERADE MÄNNISKOR !!!
Under mottot.
Sitt inte hemma och vänta, när du kan var med och påverka din framtid !
Sedan får jag hälsa Stig Karlsson välkommen åter som ordförande .

Jens Magnusson


Artiklar publicerade i Grytsbladet nr1 2005

2005-05-22: Avgående ordföranden har ordet : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Träpiren på Häradskär - igen : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Skärgårdsbutiken i Gryt finns Nära Dej : Läs berättelsen här:
2005-05-22: Att vara ung familj i Gryt : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Vad gör folk i Gryt? : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Projekt bevarande av Häradskär, lots- och fyrplats : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Framtida förvaltningen av Häradskär : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Gryts Hembygdsföreningen : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Gryts Skärvårdsförening : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Atlantsegling del 2 : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Grytsbladet förstasidan : Gå tillbaka här.


 

Gryts Sockenförening


©  Gryt Portalen All rights reserved 2014