Grytsbladet Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

Projekt bevarande av Häradskär
en f d lots- och fyrplats

Ett samprojekt mellan Statens Fastighetsverk, Regionförbundet Östsam samt Valdemarsviks kommun. Medel kommer att sökas genom EU-programmet Mål2 Öarna.
Statens Fastighetsverk står som projektägare, Valdemarsviks kommun är projektledare samt sköter också det ekonomiska/administrativa inom projektet.
I medvetandet hos oss alla (stat, kommun, föreningar, företag, allmänhet) finns intresse av att bevara vår fd lots- och fyrplats Häradskär.

Syftet är att iordningställa Häradskär till sitt ursprung, för att visa besökaren hur det var att bo och leva där. Vi skall möjliggöra så att flera människor kan besöka, övernatta på Häradskär.
Värna och berätta historien om Häradskär såsom lots- och fyrplats.
Vi måste skapa ökade förutsättningar för en levande skärgård. Alla människor som söker rekreation, upplevelser och kunskap i området skall kunna besöka Häradskär.

Häradskär är ju också en av angöringspunkterna för Skärgårdslinjen i Östergötland. Under Skärgårdslinjens första säsong sommaren 2004 skapades ett enormt tryck på Häradskär att ta emot besökare. Ett stort intresse för historien, guidning, övernattning fanns hos besökarna.
Detta projekt utgår från det stora intresse som finns att bevara platsen men samtidigt öppna upp den som besöksmål för det rörliga friluftslivet.
Åtgärderna kommer att vara följande och rör Stångskär, det s k ”fyrskäret”

1. Iordningställande av fyrvaktarbostäder med tillhörande bod till ett enklare boende av vandrarhemsstandard. Det handlar om 3 st lägenheter (20 bäddar). Inreds vindar går det att få ytterligare ca 20 bäddar.
Utvändig ytskiktsrenovering, invändiga reparationer samt inredningsinventarier såsom vitvaror, sängar, bord, stolar, serveringsdisk mm.
Boden skall ha som syfte att vara en skyddad plats vid regn osv. Besökaren har här möjlighet att inta medhavd matsäck/fika.
2. Uppförande av ytterligare en sopmaja på ön
3. Iordningställande av mindre tältplats.
4. Röjning av småvegetation på hela ön samt undersöka möjligheter
5. Informationsåtgärder/produktion av skyltar där besökaren lätt hittar information om ön och hur man både hittar runt och beter sig på ön.
6. Produktion av en skrift rörande Häradskärs historia. (Bibliotekssökning av litteratur och tidskrifts/tidningsartiklar, intervjuarbete/bildmaterial strategiska personer mm)

Fyrhamnen är även användbar som gästhamn även om inte bryggor finnes. Inom Projekt Skärgårdslinjen finns medel till bryggfäste i fyrhamnen som måste komma till stånd.

Det är säkert många av er som undrar om lotsskäret i denna projektansökan. I dagsläget finns hyresgäster i de tre husen, detta avses ej att förändras på något sätt från Fastighetsverkets sida.
Baracken som Sjövärnskåren använt sig utav kommer att rivas under året. Baracken tillhör inte ursprungsmiljön och är i dåligt skick. Fortifikationsverket kommer att ombesörja rivningen.
Den ensligt belägna radiostationen kommer ej att ingå i projektet. Fastighetsverket vill ha full frihet att hyra ut denna byggnad utan låsningar.
Lotsutkiken hyrs idag ut till Häradskärs Intresseförening som i sin tur hyr ut den till Kustbevakningen.
Lotshamnen upplåts idag till ca hälften åt hyresgäster, övriga platser på sydsidan i hamnen som gästhamn. I dagsläget kommer hamnen ej att omvandlas till gästhamn. Fastighetsverket måste också ta ställning till internt om de är till för det rörliga friluftslivet innan de gör några åtgärder.

Det var projektet så här långt, ansökan lämnas in till stoppdatumet inom Mål2 öarna 10 juni 2005 för beslut 12 oktober 2005.
Därefter måste vi titta på förvaltningsbiten och bildande av en förening som har syftet att bevara/värna om Häradskär in i framtiden.

Annica Åkerblom
Skärgårdslots i Östergötlands län

 

Artiklar publicerade i Grytsbladet nr1 2005

2005-05-22: Avgående ordföranden har ordet : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Träpiren på Häradskär - igen : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Skärgårdsbutiken i Gryt finns Nära Dej : Läs berättelsen här:
2005-05-22: Att vara ung familj i Gryt : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Vad gör folk i Gryt? : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Projekt bevarande av Häradskär, lots- och fyrplats : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Framtida förvaltningen av Häradskär : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Gryts Hembygdsföreningen : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Gryts Skärvårdsförening : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Atlantsegling del 2 : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Grytsbladet förstasidan : Gå tillbaka här.
 

Gryts Sockenförening


©  Gryt Portalen All rights reserved 2014