Grytsbladet Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

Träpiren på Häradskär - igen

 

Alla minns säkert stormen som vi drabbades av i januari. Vid väderstationen på Harstena uppmättes natten till söndagen 9 januari 34 m/s klockan 2 på natten, sedan blåste vindmätaren sönder. Vindriktningen var omkring väst och lotshamnen på Häradskär var därmed hårt utsatt för den kraftiga sjö som uppstod.

I samband med det höga vattenståndet sköljde vågorna över både den yttre träpiren och betongkajen. Tack vare den vall av stora stenar som tidigare lagts utanför träpiren klarade sig denna frånsett att vågorna flyttade många av stenarna - stenar med en vikt av flera ton. Delar av träpiren blev därmed mycket sårbar för en eventuell storm till av liknande kaliber.

Efter att ha rådgjort med Statens Fastighetsverk (som ju är förvaltare av platsen) kontaktades Hasse Andersson på Gräsmarö för hjälp att återställa den 'stenvall' som skadats. Träkonstruktionen - inklusive den reparation som gjordes förra året - var oskadd, men för att ytterligare stärka det hela bröts däcket på piren upp för att kunna fylla på med stora stenar även inuti piren. Sedan spikades däcksplankorna på igen.
Innan sommaren kommer insidan av piren att modifieras något för att underlätta tilläggning och ilandstigning.

För närvarande pågår också arbete med att träsponta delar av betongkajen för att försäkra sig om att de gamla träkaren, som betongkajen vilar på, inte ska kollapsa.

Allt arbete för att hålla hamnen i skick, och därmed underlätta för besökare, görs på ideell bas av Häradskärs Intresseförening. Kostnader för material och entreprenörer står Statens Fastighetsverk för.

Avslutningsvis får vi hoppas på skön och stormfri sommar och samtidigt hälsa alla välkomna till Häradskär.

Bo Magnusson

 

Artiklar publicerade i Grytsbladet nr1 2005

2005-05-22: Avgående ordföranden har ordet : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Träpiren på Häradskär - igen : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Skärgårdsbutiken i Gryt finns Nära Dej : Läs berättelsen här:
2005-05-22: Att vara ung familj i Gryt : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Vad gör folk i Gryt? : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Projekt bevarande av Häradskär, lots- och fyrplats : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Framtida förvaltningen av Häradskär : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Gryts Hembygdsföreningen : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Gryts Skärvårdsförening : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Atlantsegling del 2 : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Grytsbladet förstasidan : Gå tillbaka här.
 

Gryts Sockenförening


©  Gryt Portalen All rights reserved 2014