Grytsbladet Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

Gryts Skärvårdsförening

”ett framtidsprojekt"
För en brukad och bebodd skärgård
med rent vatten och rikt biologiskt liv
i ett väl hävdat och med ömsint omtanke
bebyggt kulturlandskap.

Vem arbetar med vad inom Gryts Skärvårdsförenings olika program?

Östersjömiljön. Övergödning, giftspridning, inverkan på vatten och växtlighet.
Ansvarig: Sten Silverbåge, 0123/33002
Byggnadskultur. Byggnadsplanering, arkitektur, information.
Ansvarig: Frans Liliedahl. 0123/43042, 046/127177
Sjösäkerhet. Snabba båtar, vattenskotrar, utbildning, ålders- och fartgränser.
Ansvarig: Bengt Heilborn. 0123/43043; 08/254674
Betesprojektet, Nya lagårdar, hävdade betesmarker.
Ansvarig: Henrik v. Grothusen. 0123/41011; 046/2116341
Fiskerätt o fiskevård. Fritt handredskapsfiske, Fiskeguider mm
Ansvarig: Per Gräslund.0123/43036; 08/268433
Grytsskanken. Redigering, Ansvarig: Anders Gustafsson.0123/40436
Ekonomi.Redovisning, medlemsregister, Ansvarig: Marie Ledin 0123/43022; 08/6650925
Den sakintresserade rekommenderas ta kontakt med någon av ovanstående.

Fiskeguiderna vårt nya adelsfrälse?

En följdverkan av Sportfiskarnas pyrrhusseger.
1985 gav regering och riksdag bort en del av skärbornas fiskerätt till den fiskeintresserade majoritet, vars röster politikerna var beroende av. Det skedde genom införande av det fria handredskapsfiske som konfiskerades från hemmansägarna. Fiskerätten tillhör nämligen skärhemmanen med samma lagfarna rätt som stugan och åkern. Den har genom århundradena varit värdefullare för skärbon än åkern.

Fiskevården upphörde.
Skärgårdsborna slutade att vårda fiskevatten som all världens sportfiskare fick rätt att skörda utan att fråga om lov eller göra rätt för sig. Staten lovade fiskevård. Den kom ej till stånd och kan knappast skötas bara genom centralstyre. Lokal och engagerad medverkan måste till. Incitament och subsidiaritet krävs. Det är ett av EU:s värdefullare och mest demokratibefrämjande begrepp. Fisketurer och uthyrning till fiskeklubbar av privata vatten upphörde även.

Regering och Riksdag har insett att situationen är ohållbar. Regeringen har därför beställt utredning efter utredning. Inga resultat och inga politiska beslut och givetvis ingen reduktion. Den minsta viskning om justering i frifisket betraktas som en svordom i den socialistiska helgedomens ruin.

Den senaste i raden av utredningar har nu kommit från Fiskeriverket och Naturvårdsverket Där ges råd om hur fisketurismen i skärgården skall kunna stärkas. Rådet innebär att en ny typ av fisketuristföretagare s k fiskeguider skall erhålla statlig sanktion för tillträde till både statens fria vatten och hemmansägarnas vatten genom att de förses med fiskelicenser. För att inte fisket skall öka tas motsvarande licenser bort från yrkesfiskarna. Vidare föreslås av samma skäl att ägarnas och arrendatorernas fiske med nät och ryssjor på privata vatten skall inskränkas.

Genom överdrivet fiske vårdas inte bestånden av torsk, lax och gädda. Genom överdrivet röstfiske vårdas inte rättsstaten, äganderätten och den levande skärgårdens lokala företagsamhet. När skall sportfiskarnas ombudsmän inse omfattningen av den Allmänningarnas Tragedi som de utlöst? Den som bl a spelades upp i Nordatlanten och medförde att torsken fiskades bort där och 1985, helt i onödan, iscensattes i skärgården. Hurså? Jo, det alla brukar och ingen får äga, vårdas ej och kan ej ge grund för skärbornas bärgning. Konfiskation hör ej heller hemma i demokratiska rättsstater.

Per Gräslund

 

Artiklar publicerade i Grytsbladet nr1 2005

2005-05-22: Avgående ordföranden har ordet : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Träpiren på Häradskär - igen : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Skärgårdsbutiken i Gryt finns Nära Dej : Läs berättelsen här:
2005-05-22: Att vara ung familj i Gryt : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Vad gör folk i Gryt? : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Projekt bevarande av Häradskär, lots- och fyrplats : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Framtida förvaltningen av Häradskär : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Gryts Hembygdsföreningen : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Gryts Skärvårdsförening : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Atlantsegling del 2 : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Grytsbladet förstasidan : Gå tillbaka här.
 

Gryts Sockenförening


©  Gryt Portalen All rights reserved 2014